Carl Nielsens tegninger.

Tegningerne er venligst udlånt af Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.

Carl Marinus Nielsen, i folkemunde kaldet "Gartner-Carl", var nok på trods af sit beskedne væsen og tilbagetrukne liv en markant personlighed i Hammer Bakker i dette arhundredes første halvdel.

Han blev født den 25. sept. 1890 på Torndals mark, og hans hjem ligger endnu i bakkerne.
Huset er forlængst ombygget og beboet af folk som ikke har nogen tilknytning til hans familie.

"Gartner-Carls" hjerte lå i Hammer Bakker. Her lå hans gerning og her malede han sine billeder.
Han kendte hver fodsbred der inde, hvilket også viser sig i hans billedproduktion.
Også han tudstegninger af huse og gårde, både dem der endnu var tilbage og dem han huskede fra tidligere tider blev foreviget i disse tegninger, hvoraf Horsens-Hammer hjemstavnsforening har de fleste,  idet hans Niece, Elna Sørensen, Gl. Vrå har foræret dem til foreningen efter Carls død.
Efter sin mors død i 1945, blev Carl boende i ejendommen nogle år, men det blev for tungt for ham, og da hans niece tilbød, at han kunne bo hos dem pa Gl. Vrå, kunne han ogsa der fortsætte sit virke.
Gartner-Carl fik et godt otium hos sin Niece og hendes mand og familie.
Gl. Vrå blev hans nye hjem, og han følte det som sådant.


I sommeren 1978 måtte han indlægges på sygehuset i Brønderslev.
Han døde den 20 sept. 1978, og blev begravet på Hammer Kirkegård.
Carls bedstefar var den første der var begravet der, det var 1878, og nøjagtig 100 år senere blev det Carl Marinus Nielsens sidste hvilested.

Dette er meget kort om "Gartner-Carl". Hele beskrivelsen kan læses i Hammer Bakker Årbogen 1991.
Kontakt: Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.

Klik her for at se Hjemstavnsforeningens oversigt over tegningerne.
Klik derefter på 'åbn' for at åbne regnearket.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retur til forsiden.