Retur til forsiden

Historisk kort
Kort med historiske steder - fortidsminder, hustomter m.m.

Historiske steder

Navne i Hammer Bakker

Kendte personer og deres
relationer til bakkerne.
Kunstnerkolonien
i Hammer Bakker

Mindesmærker

Fund og Fortidsminder
Kulturarv's kort over fredede steder m.m.

.


Historiegruppen er nedlagt og historiske aktiviteter planlægges og afvikles af styregruppen.

Læs mere herom i referat fra styregruppens møde 16. marts 2016.


Opgaver:

Oversigt over de historiske steder (veje, stier, jernbaner, bygninger, personer, huse, kirker)
Kendte personer og deres relationer til bakkerne
Udvælgelse af de historiske steder og en beskrivelse af disse til hjemmesider
(egen + evt. kommunens). Kan også synliggøres via evt. folder, info-standere, GPS/mobiltelefon (skattejagt m.m.)
Skiltning af veje/stier
Mindesmærker
Oversigtskort over de historiske steder (kan kombineres med gang/cykel-ruter)

Gl. Sæbyvej - Hammer Bakker
Gl. Sæbyvej
Klik på billedet for at se placeringen i Hammer Bakker

.

14/6-2016