Retur til forsiden


Sundhedsfremme-
projekt

Det stimulerende
uderum

.


Sundhedsgruppen ændres til Dialoggruppen.

Læs mere herom i referat fra styregruppens møde 16. marts 2016.Ole Schwarz
(tovholder), Grindsted-Uggerhalne Samråd
Lise Knudsen,  Rideklubben i Uggerhalne       -  Mail:   lise@stanleypost.dk
Richard Nielsen, Løbeklubben i Vodskov - Mail:  kasserer@hammerbakkerrunners.dk
Lise Nevstrup Andersen. Træningsenhed Nord, AK  - Mail:  lnan-aeh@aalborg.dk
Jan Levin, Vodskov Cykelklub                        - Mail:  janl@stofanet.dk

Opgaver:
Stier til (gang, løb, cykel, mountainbikes, heste, biler) Hvad skal adskilles / hvor?
Hvad er tilladt = regler i private og offentlige skove. Disse skal synliggøres (klar skiltning)
Afmærkning med kilometersten - hvor?
Familiemotionsruter
Motionsredskaber (planlægning via Fyssen v. gul rute)
Forhindringsbane for mennesker(motionsredskaber)
Evt.


Sundhed & Livsmod

Kort over MTB-ruten
i Hammer Bakker

Afmærkede vandrestier i en del af Hammer Bakker.

Hundeskove i Aalborg Kommune.

Hundeskov i Hammer Bakker.

.

16/6-2017