Sidste nyt

Kalender Hammer Bakker

Regler for benyttelse af
Skoven

Hærvejen gennem
Hammer Bakker

Fugleognatur.dk-
Danmarks Artsportal &
Danmarks største naturhjemmeside
Lokalintro til Hammer Bakker

Hjertestarter

Hammer Bakker stenen
Billeder fra Hammer Bakker
klik på billedet for at se flere.Projekt Hammer Bakker.

Formål:
Det overordnede formål med ”Projekt Hammer Bakker” er at øge kendskabet til den smukke natur som Hammer Bakker udgør, men samtidig værne om det unikke landskab.
Det er målet at synliggøre værdien i at bosætte sig i en af de omkringliggende landsbyer med Hammer Bakker i ” baghaven ”; at øge tilgængeligheden for forskellige grupper af brugere på en skånsom og respektfuld måde over for områdets natur- og kulturværdier og i tæt samarbejde med offentlige og private lodsejere; at synliggøre nuværende aktiviteter og supplere med nye, stadig under hensyn til naturen.

Opgaver:
Opgaver for ”Projekt Hammer Bakker” bliver hermed at opfylde formålene.
I praksis ved at indhente ønsker til muligheder, arrangementer og aktiviteter fra områdets Samråd og borgere og undersøge muligheden for at efterkomme disse.

Samarbejde:
Arbejdet i ”Projekt Hammer Bakker” vil ske i et tæt samarbejde mellem Samrådene omkring Hammer Bakker, Sammenslutningen af lodsejere,
Botanisk forening, Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Synliggørelse & Information:
Om projektet vil ske gennem medier og andre kanaler. Der vil blive orienteret om de forskellige arrangementer, aktiviteter og muligheder i Hammer Bakker, samt informeret om skrevne og uskrevne regler ved færdsel i området.
Information om dette, samt om nye tiltag, bliver samlet på projektets hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk

Arbejdsgrupper:
Der er p.t. nedsat følgende grupper ( kan suppleres med nye):
Historie:         Mindesmærker, gl. vejnavne, bygninger o.lign.
Natur:            Svampe-, dyre-, plante- og årstidsture, geologi, naturtyper o.lign.
Sundhed:       Sjæl og krop, motion, sansning, naturen som redskab o.lign.
Styregruppe:  Koordinere og sikre overblik.
Hjemmeside:  Info om alle aktiviteter i bakkerne.

Hold musen over billederne, så stopper båndet, og du får mulighed for at klikke på billedet, og få det vist i større format.


Frivillig Forening Projekt Hammer Bakker, Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov. Telf. 96386858. CVR 34530742
.